Βαθμός δυσκολίας

1

2

3

4

Ώρες πορείας

έως 4

4 έως 6

6 έως 8

πάνω από 8

Υψ/κή διαφορά

έως 400μ.

έως 800μ.

έως 1200μ.

πάνω από 1200μ.

Χ

Κ

Χειμερινός εξοπλισμός: απαραίτητες γκέτες, πιολέ, κραμπόν και κατάλληλος ρουχισμός

Κατασκηνωτικός εξοπλισμός: σκηνή, υπνόσακος, στρώμα κλπ.