Μητροπολίτου Μεθοδίου 14 (Εντός Στοάς)
κάθε Τετάρτη 19:00 - 21:00

6980944576
(ώρες γραφείου)

poskerkyras@gmail.com