Ο Πεζοπορικός Ορειβατικός Σύλλογος Κερκύρας ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 ως σωματείο και έλαβε τη σχετική διάταξη αναγνώρισης στις 27/10/2017 από το Ειρηνοδικείο Κερκύρας. Σκοπός του είναι μεταξύ άλλων η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών της πεζοπορίας, καθώς επίσης η προστασία και ανάδειξη του ελληνικού ορεινού χώρου και περιβάλλοντος. Μερικοί από τους επιμέρους στόχους του είναι η ενίσχυση κάθε εκδήλωσης που έχει σχέση με την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη και η διάδοση αλλά και διάσωση της λαογραφικής παράδοσης του τόπου. Επίσης, στους στόχους συμπεριλαμβάνεται η ενεργός εμπλοκή του σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, σωματεία και αρμόδιους φορείς σχετικούς με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Για την επίτευξη των στόχων του ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει τη συμπαράσταση και τη βοήθειά του για την κατάρτιση μελετών ορθολογικής οργάνωσης του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση από δημόσιες αρχές και ιδιώτες έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του, εφόσον αυτά δε θίγουν τον ορεινό χώρο και το περιβάλλον γενικότερα. Ακόμη, μεριμνά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των μονοπατιών εντός της περιφερειακής ενότητας Κερκύρας.

Τα αρχικά 28 ιδρυτικά του μέλη πολύ γρήγορα πλαισιώθηκαν από δεκάδες άλλα και ο Σύλλογος σήμερα αριθμεί πάνω από 250 εγγεγραμμένα μέλη.