Νο. 6. Κυνοπιάστες - Διασταύρωση

Σύντομη διαδρομή που ενώνει τους Κυνοπιάστες με την διασταύρωση με την διαδρομή 9, προς Αγ. Δέκα (30′) ή Καμάρα (35′)

Στοιχεία μονοπατιού

Διάρκεια

15 λεπτά

Απόσταση

1χλμ.