Μπενίτσες - Αη γόρδης

Στοιχεία πεζοπορίας

Ημερομηνία

24/09/2017

Συμμετέχοντες

50

Διάρκεια

4.5 ώρες

Βαθμός δυσκολίας

2

Απόσταση

12χλμ