Το Σεπτέμβρη 2018 ολοκληρώθηκε η πιλοτική φάση της σηματοδότησης των μονοπατιών της Κέρκυρας. Ο Σύλλογος σηματοδότησε ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή της μέσης Κέρκυρας με μήκος περίπου 42χλμ. Η σήμανση έγινε με χρώμα και ταμπέλες ασπροκόκκινες σύμφωνες με τις ελληνικές και διεθνείς οδηγίες.