Κατάλογος μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστικού το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2024 του Συλλόγου που θα συγκληθεί στις 9 Μαρτίου 2024 στις 18:00 εντός της πόλης της Κέρκυρας. Βάση του άρθρου 21 παρ. 1 “[…] Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) ημερών από τη δημοσίευση του […]”. Όποιο μέλος θέλει να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του καταλόγου παρακαλώ όπως την αποστείλει στο poskerkyras@gmail.com.

Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2024.

A.M.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
16BOSCOLOMARCO
118ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22ΑΡΩΝΗΤΑΤΙΑΝΑ
5ΑΡΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
303ΒΑΡΘΗΕΛΕΝΗ
41ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ
342ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΘΕΟΔΩΡΑ
44ΓΚΙΚΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
269ΓΚΟΥΡΑΑΘΗΝΑ
59ΔΑΓΚΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23046ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΙΡΗΝΗ
399ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
216ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ
167ΚΑΡΑΠΙΑΛΗΑΓΟΡΙΤΣΑ
166ΚΑΤΣΑΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
42ΚΑΤΣΑΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
35ΚΟΥΔΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18ΚΟΥΡΗΜΑΡΙΑ
73ΚΟΥΡΗΣΟΦΙΑ
139ΚΟΥΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
169ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
112ΜΑΘΕΣΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
48ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑ
23030ΜΑΡΑΜΠΟΣΜΑΡΚΟΣ
23009ΜΑΣΤΟΡΑΘΕΟΔΩΡΑ
6ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
11ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ
219ΜΗΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
433ΜΗΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
326ΜΗΝΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
45ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
182ΜΟΥΡΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
336ΜΠΑΚΟΛΗΕΛΕΝΗ
337ΜΠΑΚΟΛΗΣΟΦΙΑ
296ΜΠΟΝΤΕΤΖΑΓΙΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
386ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗ
126ΠΕΡΔΙΚΗΑΝΝΑ
475ΠΕΡΟΥΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
38ΠΟΥΛΗΧΡΙΣΤΙΝΑ
199ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΑΝΝΑ
401ΣΑΛΒΑΝΟΥΜΑΡΙΑ
477ΣΠΥΡΟΥΜΑΡΙΑ
220ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΚΕΡΚΥΡΑ
286ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥΒΑΡΒΑΡΑ
294ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗ
476ΤΡΕΤΣΗΣΣΠΥΡΟΣ
348ΤΣΑΜΗΑΝΝΑ
72ΤΥΧΗΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
204ΦΑΓΟΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
218ΧΑΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗ
463ΧΕΙΜΑΡΙΟΣΔΑΝΙΗΛ
465ΧΕΙΜΑΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣ
60ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Ο.Σ.Κ. 2024

Ακολουθεί ο κατάλογος μελών με μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 καθώς βάση #3 αρθ. 11 του καταστατικού τα μέλη έχουν δικαίωμα “Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του συλλόγου ταμειακές τους υποχρεώσεις και είχαν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα στο προ της συνέλευσης έτος”. Βάση του παραπάνω τα μέλη που έχουν κάνει εγγραφή μέσα στο σωματείακο έτος 2024 θεωρείται ότι δεν έχουν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα, με την ιδιότητα του μέλους, στο προ της συνέλευσης έτος και άρα τους δίνεται μόνο το δικαιώματα της συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.

Α.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
24005LEN RARIPAULINA ANNA
24009ΑΘΗΝΑΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ
24002ΒΛΑΧΟΥΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24001ΓΑΤΟΥΗΛΕΚΤΡΑ
24003ΖΥΓΟΥΛΗΓΕΩΡΓΙΑ
24007ΚΑΤΣΑΡΟΥΝΑΤΑΛΙΑ
24008ΚΑΤΣΑΡΟΥΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24004ΛΑΚΗΜΑΙΡΗ
24012ΛΑΜΠΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24011ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣΟΦΙΑ
24006ΠΕΤΚΟΒΙΤΣΣΒΕΤΛΑΝΑ
24010ΧΥΤΗΡΗΜΑΡΚΕΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Ο.Σ.Κ. 2024