Καθαρισμός παραλίων στον Ερημίτη

Την Κύριακη 7 Ιούνιου ο Σύλλογος Ερημίτη Πλους διοργανώνει τον καθιερωμένο καθαρισμό των παραλίων του Ερημίτη. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Εκδήλωση δραστηριότητας