Συνέντευξη τύπου “Τρέχω – Περπατώ για καλό σκοπό”

Παρακολουθήστε την συνέντευξη τύπου για την εκδήλωση “Τρέχω – Περπατώ για καλό σκοπό”