Προγραμματισμένες δράσεις έως τον Σεπτέμβριο 2021

Οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις του Συλλόγου έχουν ως ακολούθως