Ανακοίνωση

Ε΄ξόρμηση στα Ζαγόρια: μέτρα για το Covid-19

Ενόψει της αυριανής εξόρμησης στα Ζαγόρια, υπενθυμίζουμε σε όλους τους συμμετέχοντες ότι πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνομική ταυτότητα καθώς και ένα από τα ακόλουθα:

– πιστοποιητικό εμβολιασμού

– PCR τελευταίων 72 ὠρων

– Rapid τεστ τελευταίων 48 ὠρων

– πιστοποιητικό νοσησης εντός 6µηνου


Χωρίς τα ανωτέρω δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην εξόρμηση.

Τα αρνητικά αποτελέσματα των test πρέπει να είναι δηλωμένα στην ιστοσελίδα https://dilosi.services.gov.gr/templates/COVID19-CERT/create ώστε να λάβει ο καθένας την βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (εκτυπωμένη ή ψηφιακή) με το σχετικό QR code

Τα τεστ πρέπει να μην έχουν λήξει την ώρα της επιβίβασης στο καράβι στην επιστροφή.

Για τα παιδιά κάτω των 12 ετὠν self test τελευταίου 24 ὠρου.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στο λεωφορείο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας με ισχυρή σύσταση μάσκας FFP2 χωρίς βαλβίδα εκπνοής.