Πρόσκληση για προτάσεις εξορμήσεων Α’ εξαμήνου 2022

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να καταθέσουν προτάσεις για το πρόγραμμα του Α’ εξαμήνου 2022 στέλνοντας ένα mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση poskerkyras@gmail.com ή κατόπιν επικοινωνίας με τα μέλη του ΔΣ.

Οι προτάσεις συνοδεύονται από υπεύθυνη ανάληψη αρχηγίας ή συναρχηγίας.

Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τις ενδεικτικές ημερομηνίες κατά τις οποίες προτείνεται η εκδρομή.