Κατάλογος μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστικού το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 του Συλλόγου που θα συγκληθεί στις 21 Μαρτίου 2022 στις 18:00 εντός της πόλης της Κέρκυρας. Βάση του άρθρου 21 παρ. 1 “[…] Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) ημερών από τη δημοσίευση του […]”. Όποιο μέλος θέλει να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του καταλόγου παρακαλώ όπως την αποστείλει στο poskerkyras@gmail.com.

Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022.

ΑΜΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ
11ΒΡΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
12ΓΚΙΚΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
16ΔΑΓΚΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17ΔΑΡΜΑΝΙΝΕΥΘΥΜΙΟΣ
18ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΙΡΗΝΗ
19ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
35ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΠΕΛΑΓΙΑ
38ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ
44ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΤΕΡΕΖΑ
32ΚΟΓΕΒΙΝΑΜΑΡΘΑ
45ΚΟΥΔΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
48ΚΟΥΡΗΜΑΡΙΑ
59ΚΟΥΡΗΣΟΦΙΑ
60ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
73ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣ
89ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑ
95ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ
144ΜΗΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
169ΜΗΝΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
176ΜΙΚΑΛΕΦΜΑΡΙΑ
182ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
218ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
219ΜΟΥΡΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
220ΜΠΑΚΟΛΗΣΟΦΙΑ
286ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
294ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗ
296ΠΟΥΛΗΧΡΙΣΤΙΝΑ
297ΡΕΓΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
326ΣΑΛΒΑΝΟΥΜΑΡΙΑ
337ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΚΕΡΚΥΡΑ
348ΣΥΦΑΝΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
349ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥΒΑΡΒΑΡΑ
363ΤΟΜΠΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
377ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗ
386ΤΣΑΜΗΑΝΝΑ
388ΤΣΙΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
392ΧΑΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗ
399ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
401BOSCOLOMARCO
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Ο.Σ.Κ. 2022

Ακολουθεί ο κατάλογος μελών με μόνο δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 καθώς βάση #3 αρθ. 11 του καταστατικού τα μέλη έχουν δικαίωμα “Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του συλλόγου ταμειακές τους υποχρεώσεις και είχαν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα στο προ της συνέλευσης έτος”. Βάση του παραπάνω τα μέλη που έχουν κάνει εγγραφή μέσα στο σωματείακο έτος 2022 θεωρείται ότι δεν έχουν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα, με την ιδιότητα του μέλους, στο προ της συνέλευσης έτος και άρα τους δίνεται μόνο το δικαιώματα της συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.

ΑΜΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
429ΑΡΩΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
430ΒΟΡΟΣΣΤΕΛΙΟΣ
431ΔΙΑΒΑΤΗΓΕΩΡΓΙΑ
432ΖΑΓΟΥΡΑΕΛΕΝΗ
433ΚΑΡΔΑΜΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
434ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΧΡΥΣΑΥΓΗ
435ΚΟΜΙΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
436ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
437ΜΗΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
438ΟΥΖΟΥΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
439ΠΑΓΚΑΛΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
440ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ
441ΣΑΛΒΑΝΟΥΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Ο.Σ.Κ. 2022