Γενική Συνέλευση: 2η σύγκληση

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας το Δ.Σ. του Συλλόγου συγκαλεί σε δεύτερη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00 εντός της πόλεως της Κέρκυρας.