1η τακτική Γενική συνέλευση 2022: Απολογισμός

Αγαπητά μέλη,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (28/03/2022) η 1η τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΟΣΚ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του συλλόγου κος Στέφανος Τυχηρός μίλησε επί των πεπραγμένων του έτους 2021. Επίσης παρουσιάστηκε από την κα Μαίρη Κουρή η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο οικονομικός απολογισμός του 2021 από την Ταμία κα Κατερίνα Μαντζουρογιάννη και ο οικονομικός προϋπολογισμός του 2022 από τον Πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος και ενεκρίθη. Τέλος, ψηφίστηκε και δόθηκε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει η αναζήτηση νέας στέγασης του γραφείου του Συλλόγου. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας κο Ευθύμιο Δαρμανίν και κα Χριστίνα Μεταλληνού για την ανάληψη των καθηκόντων του Πρόεδρου και Γραμματέως του Προεδρείου της Γενικής Συνελεύσεως αντιστοίχως αλλά και όσα μέλη κατάφεραν να είναι παρόντα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρά τις υγιειονομικές ιδιαιτερότητες της εποχής, επιτυγχάνοντας, παρότι δεν απαιτούνταν, η απαρτία.