Κατάλογος μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστικού το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2023 του Συλλόγου που θα συγκληθεί στις 11 Μαρτίου 2023 στις 18:00 στο φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου Κέρκυρας. Βάση του άρθρου 21 παρ. 1 “[…] Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του […]”. Όποιο μέλος θέλει να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του καταλόγου παρακαλώ όπως την αποστείλει στο poskerkyras@gmail.com.

Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2023.

Α.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΙΡΗΝΗ
3ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΑΡΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
11ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ
12ΡΕΓΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
16BOSCOLOMARCO
17ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣ
19ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ
32ΚΟΓΕΒΙΝΑΜΑΡΘΑ
38ΠΟΥΛΗΧΡΙΣΤΙΝΑ
41ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ
42ΚΑΤΣΑΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
45ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
48ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑ
59ΔΑΓΚΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
72ΤΥΧΗΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
73ΚΟΥΡΗΣΟΦΙΑ
77ΚΑΛΟΥΔΗΦΩΤΕΙΝΗ
78ΜΠΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
87ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΝΙΚΟΣ
88ΓΑΟΥΤΣΗΒΙΚΥ
89ΔΑΡΜΑΝΙΝΕΥΘΥΜΙΟΣ
95ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
112ΜΑΘΕΣΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
126ΠΕΡΔΙΚΗΑΝΝΑ
139ΚΟΥΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
166ΚΑΤΣΑΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
167ΚΑΡΑΠΙΑΛΗΑΓΟΡΙΤΣΑ
169ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
199ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΑΝΝΑ
204ΦΑΓΟΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
216ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
218ΧΑΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗ
219ΜΗΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
220ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΚΕΡΚΥΡΑ
294ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗ
296ΜΠΟΝΤΕΤΖΑΓΙΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
300ΓΡΟΠΕΤΗΜΑΙΡΗ
306ΤΣΑΚΜΑΚΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
326ΜΗΝΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
347ΠΟΛΙΤΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣ
348ΤΣΑΜΗΑΝΝΑ
370ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΑΛΙΚΗ
363ΤΟΜΠΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
386ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗ
392ΜΙΚΑΛΕΦΜΑΡΙΑ
399ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
401ΣΑΛΒΑΝΟΥΜΑΡΙΑ
415ΝΤΑΡΗΣΟΦΙΑ
420ΜΑΚΡΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑ
433ΜΗΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
434ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ
437ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
444ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΜΥΡΤΩ
445ΚΑΠΟΥΡΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
446ΠΙΘΑΜΙΤΣΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
465ΧΕΙΜΑΡΙΟΣΜΑΡΙΟΣ
475ΠΕΡΟΥΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
476ΤΡΕΤΣΗΣΣΠΥΡΟΣ
477ΣΠΥΡΟΥΜΑΡΙΑ
493ΚΑΡΒΟΥΝΗΔΙΟΝΥΣΙΑ
511ΠΑΞΙΝΟΣΚΟΣΜΑΣ
514ΓΚΙΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ
516ΖΕΡΒΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
522ΠΑΠΠΑΖΑΙΡΑ

Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα μόνο συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση.

Α.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
332ΣΑΛΒΑΝΟΥΙΒΑΝΑ ΑΓΑΘΗ
23001ΒΙΝΟΥΕΛΒΙΡΑ
23002ΜΠΑΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23003ΒΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
23004ΠΟΥΛΙΑΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
23005ΦΑΪΤΑΜΙΧΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
23006ΜΠΑΛΗΜΑΡΙΑ
23007ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΦΩΤΕΙΝΗ
23008ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23009ΜΑΣΤΟΡΑΘΕΟΔΩΡΑ
23010ΜΠΟΖΙΚΗΛΟΥΚΙΑΝΗ
23011ΜΠΟΥΖΗΔΙΟΝΥΣΙΑ
23012ΞΑΝΘΟΥΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
23013ΜΑΡΚΑΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
23014ΠΕΤΡΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

Α.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΙΡΗΝΗ
3ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ΑΡΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
11ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ
12ΡΕΓΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
16BOSCOLOMARCO
17ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣ
19ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ
32ΚΟΓΕΒΙΝΑΜΑΡΘΑ
38ΠΟΥΛΗΧΡΙΣΤΙΝΑ
41ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ
42ΚΑΤΣΑΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
45ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
48ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑ
59ΔΑΓΚΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
72ΤΥΧΗΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
73ΚΟΥΡΗΣΟΦΙΑ
77ΚΑΛΟΥΔΗΦΩΤΕΙΝΗ
78ΜΠΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
87ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΝΙΚΟΣ
88ΓΑΟΥΤΣΗΒΙΚΥ
89ΔΑΡΜΑΝΙΝΕΥΘΥΜΙΟΣ
95ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
112ΜΑΘΕΣΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
126ΠΕΡΔΙΚΗΑΝΝΑ
139ΚΟΥΡΗΣΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
166ΚΑΤΣΑΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
167ΚΑΡΑΠΙΑΛΗΑΓΟΡΙΤΣΑ
169ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ)
199ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΑΝΝΑ
204ΦΑΓΟΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
216ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
218ΧΑΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗ
219ΜΗΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
220ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΚΕΡΚΥΡΑ
294ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗ
296ΜΠΟΝΤΕΤΖΑΓΙΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
300ΓΡΟΠΕΤΗΜΑΙΡΗ
306ΤΣΑΚΜΑΚΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
326ΜΗΝΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
347ΠΟΛΙΤΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣ
348ΤΣΑΜΗΑΝΝΑ
363ΤΟΜΠΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
370ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΑΛΙΚΗ
386ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗ
392ΜΙΚΑΛΕΦΜΑΡΙΑ
399ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
401ΣΑΛΒΑΝΟΥΜΑΡΙΑ
415ΝΤΑΡΗΣΟΦΙΑ
420ΜΑΚΡΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑ
433ΜΗΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
434ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ
437ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ