Αναστολή δραστηριοτήτων του Συλλόγου

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις του covid-19 είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουμε το πρόγραμμά μας. Το μοναδικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η πρόληψη, την οποία καλείται ο καθένας από μας να την εφαρμόσει.

Θεωρούμε ότι και σαν Σύλλογος πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας, όσο και αν μας φαίνεται δυσάρεστο.

Αποφάσιστηκε: – η αναστολή όλων των προγραμματισμενων δράσεων του Συλλόγου και της λειτουργία του γραφείου μέχρι τουλάχιστον 25 Μαρτίου. Μετά τις 25 Μαρτίου θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση

Εκ του ΔΣ