Πρόγραμμα πεζοπορίων Β’ εξαμήνου 2020

Στην ακόλουθη εικόνα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα πεζοπορίων του Συλλόγου μέχρι το τέλος του 2020.