Σηματοδότηση δικτύου μονοπατιών στο νησί της Κέρκυρας

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος μας υπέγραψε -εντός Απριλίου- σύμβαση με την ANION A.A.E-O.T.A. για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (υπομέτρο 19.2) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER “Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων σε αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Κέρκυρας-Λευκάδας-Παξών”.

Εντός του έτους προχωράμε στην έναρξη σηματοδότησης – φυσικής και ψηφιακής- ενός δικτύου μονοπατιών τουλάχιστον 180 χιλιομέτρων, εκτεινόμενο σε όλο το νησί της Κέρκυρας, το οποίο θα προστεθεί στο δίκτυο των 50 χιλιομέτρων που ο Σύλλογος μας έχει ήδη σηματοδοτήσει με ίδια μέσα.

Έτσι, θα αποδοθούν συνολικά προς χρήση τουλάχιστον 230 χιλιόμετρα πεζοπορικών διαδρομών. Η σηματοδότηση θα γίνει με διεθνείς προδιαγραφές, στο πρότυπο των κανονισμών Ιταλικής και Αυστριακής Ομοσπονδίας. Θα χρησιμοποιηθούν δε υλικά της αυτής – υψηλότατης και διεθνώς αναγνωρισμένης- ποιότητας.

Με τον τρόπο αυτό ο επισκέπτης του νησιού αλλά και ο ντόπιος περιπατητής θα μπορέσει πλέον να απολαύσει υψηλού επιπέδου πρόσβαση και καθοδήγηση στα πεζοπορικά μονοπάτια – διαδρομές του νησιού μας.