Κατάλογος μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Καταστικού το διοικητικό συμβούλιο δημοσιεύει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 του Συλλόγου που θα συγκληθεί στις 15 Μαΐου 2021 στις 18:00 εντός της πόλης της Κέρκυρας. Βάση του άρθρου 21 παρ. 1 “[…] Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) ημερών από τη δημοσίευση του […]”. Όποιο μέλος θέλει να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση κατά του καταλόγου παρακαλώ όπως την αποστείλει στο poskerkyras@gmail.com.

Ακολουθεί ο πίνακας μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2021.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
1ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2ΑΝΥΦΑΝΤΗΜΑΡΙΑ
3ΑΡΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣ
5ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΒΙΡΓΙΝΙΑ
6ΓΑΟΥΤΣΗΒΙΚΥ
7ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΕΛΕΝΑ
8ΔΑΓΚΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9ΔΑΡΜΑΝΙΝΕΥΘΥΜΙΟΣ
10ΔΙΑΜΑΝΤΗΕΙΡΗΝΗ
11ΖΕΝΕΜΠΙΣΗΕΛΕΝΗ
12ΚΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ-ΒΟΥΡΟΒΡΩΜΑΝΟΣ
14ΚΑΡΑΠΙΑΛΗΑΓΟΡΙΤΣΑ
15ΚΑΤΣΑΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
16ΚΑΤΣΑΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
17ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
18ΚΟΥΡΗΣΟΦΙΑ
19ΚΟΥΡΗΜΑΡΙΑ
20ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
21ΚΥΡΟΣΓΙΩΡΓΟΣ
22ΜΑΘΕΣΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
23ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑ
24ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΚΑΤΕΡΙΝΑ
25ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
26ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥΑΡΙΣΤΕΑ
27ΜΗΝΑΑΓΓΕΛΙΚΗ
28ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
29ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
30ΜΠΑΝΤΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
32ΝΤΑΝΓΚΑΑΡΤΑ
33ΠΕΡΔΙΚΗΑΝΝΑ
34ΠΟΥΛΗΧΡΙΣΤΙΝΑ
35ΡΕΓΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
36ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΚΕΡΚΥΡΑ
37ΣΥΦΑΝΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ
38ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗ
39ΤΥΧΗΡΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
40ΦΑΓΟΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
41ΦΙΛΙΠΠΑΜΑΡΙΑ
42ΦΙΛΙΠΠΑΤΖΟΑΝΝΑ-ΦΙΤΣΠΑΤΡΙΚ
43ΦΙΛΙΠΠΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
44ΧΑΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗ
45BOSCOLOMARCO