Πρόσκληση στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγκαλεί την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 στο φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου της πόλης της Κέρκυρας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η δεύτερη σύγκληση θα γίνει το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Εκλογή προεδρείου Συνέλευσης
  2. Έκθεση πεπραγμένων 2022.
  3. Οικονομικός απολογισμός 2022.
  4. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού για το 2022.
  6. Διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεκτικής Επιτροπής & Πειθαρχικού Συμβουλίου

Υπενθυμίζουμε ότι στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη ( Άρθρο 17 παρ. 1).

Παρακαλούνται θερμά όσα μέλη επιθυμούν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους στο Σύλλογο μέχρι και το τρέχων έτος. Η εξόφληση της συνδρομής μέχρι και το τρέχων έτος πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν (28 Φεβρουαρίου 2023) την δημοσίευση του καταλόγου μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση στης 1 Μαρτίου 2023 (Αρθρο 21 παρ. 1).

Παρακαλούμε όσους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, μέχρι της 11 Μαρτίου 2023 (Άρθρο 21 παρ. 2) και ώρα 12:00, στην ηλ. Διεύθυνση poskerkyras@gmail.com, με θέμα “Υποβολή υποψηφιότητας” αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο τους και το όργανο για το οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα. Για δήλωση υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούμε να διευκρινίζεται αν είναι για τη θέση του προέδρου ή για τη θέση συμβούλου.

Όσοι δεν προλάβουν την παραπάνω προθεσμία μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους στον Γραμματέα του Συλλόγου, Ρωμανό Καλαματιανό, στον χώρο διεξαγωγής μέχρι και πριν την καθορισθείσα ώρα των εκλογών. Δικαίωμα εκλογής και να εκλέγουν έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφτεί μέχρι και της 11 Μαρτίου 2022 και είναι ταμειακώς εντάξει. Μέλη που έχουν δηλώσει υποψηφιότητα και δεν έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους μέχρι την κοινοποίηση του καταλόγου δεν θα ληφθεί υπόψη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται όσα μέλη έχουν πληρώσει την συνδρομή τους μέχρι και το τρέχων έτος (Άρθρο 17 παρ. 2).