Έναρξη σχολής αναρρίχησης βράχου μέσου επιπέδου: Άνοιξη 2023

Ο Πεζοπορικός Ορειβατικός Σύλλογος Κέρκυρας οργανώνει Σχολή Αναρρίχησης βράχου Μέσου Επιπέδου. Η σχολή είναι πιστοποιημένη και εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ο.Α., διεξάγεται δε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της.

Η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου απευθύνεται στους απόφοιτους της σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων.

Μετά το τέλος της σχολής και κατόπιν εξετάσεων δίνονται πτυχία
αναγνωρισμένα στους μαθητές  με τα οποία και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προ απαιτούμενα θα μπορούν να πάρουν μέρος σε σχολές ανωτέρων επιπέδων της Ε.Ο.Ο.Α.

Στόχος

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η
απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Εκπαιδευτές

 1. ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 2. ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης

Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον, ότι αφορά διαδρομές περιπέτειας πολλών σχοινιών. Ειδικότερα:

Θεωρία

 • Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).
 • Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).
 • Εξοπλισμός (Βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).
 • Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).
 • Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).
 • Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.
 • Ποιότητες βράχου (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).
 • Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.
 • Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).
 • Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.
 • Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
 • Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).
 • Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
 • Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).
 • Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική

 • Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο.
 • Τεχνικές Αναρρίχησης σε Κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα).
 • Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)
 • Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής ( προεκτάσεις, χρήση διπλού σχοινιού).
 • Ασφάλιση του δεύτερου (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης).
 • Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.
 • Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές- μεταφερόμενες ασφάλειες.
 • Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).
 • Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).
 • Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.
 • Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους.
 • Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση).
 • Αντοχή υλικών, χαρακτηριστικά εξοπλισμού.
 • Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (βασικές αρχές).

Πεδίο Διεξαγωγής

Οργανωμένα Πεδία Αναρρίχησης Βράχου πολλών σχοινιών.

Διάρκεια

Είναι δέκα (10) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι οκτώ (8), ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου πολλών σχοινιών (περιπέτειας) , η μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και μία (1) σε αίθουσα (Θεωρία).

Πρόγραμμα

Σημείωση: Το ακριβές πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.

2 ημέρες θεωρίας: Kατόπιν συνεννόησης.

Σάββατο 6 , Κυριακή 7 Μαΐου 2023 ΜΕΤΕΩΡΑ

Εξετάσεις εισαγωγής: Επικεφαλής αναρρίχηση σε διαδρομή αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς, δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA με χρήση μόνιμων ασφαλειών.

Αναρρίχηση σε διαδρομές μεγάλου αναπτύγματος , πολλών σχοινιών , με χρήση διπλών σχοινιών. Βασικοί χειρισμοί στην ασφάλιση του επικεφαλής και του δεύτερου. Χρήση προσωρινών ασφαλειών για ενδιάμεση ασφάλιση και για ενίσχυση του ρελέ.

Σάββατο 13, Κυριακή 14 Μαΐου 2023 ΜΕΤΕΩΡΑ

Αναρρίχηση σε διαδρομές μεγάλου αναπτύγματος , πολλών σχοινιών , με χρήση διπλών σχοινιών. Βασικοί χειρισμοί στην ασφάλιση του επικεφαλής και του δεύτερου. Χρήση προσωρινών ασφαλειών για ενδιάμεση ασφάλιση και για ενίσχυση του ρελέ. Αναρρίχηση σε πλάκες και σχισμές – καμινάδες.
Χρήση cams και Hexendrics στα Μετέωρα.

Αυτοσχεδιασμοί και ραπέλ με διάφορες συσκευές κατάβασης.

ΑΥΤΟΔΙΑΣΩΣΗ – ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ.

Σάββατο 20, Κυριακή 21 Μαΐου 2023 ΜETEΩΡΑ

Αναρρίχηση επικεφαλής παραδοσιακών  διαδρομών,  βελτίωση τεχνικού επιπέδου, κατασκευή ρελέ.

Σάββατο 27, Κυριακή 28 Μαΐου 2023 ΜΕΤΕΩΡΑ

Αναρρίχηση σε διαδρομές μεγάλου αναπτύγματος , πολλών σχοινιών , με χρήση διπλών σχοινιών. Βασικοί χειρισμοί στην ασφάλιση του επικεφαλής και του δεύτερου. Χρήση προσωρινών ασφαλειών για ενδιάμεση ασφάλιση και για ενίσχυση του ρελέ. Γραπτό διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών. Απολογισμός.

Λήξη της σχολής.

Εγγραφές

Προϋποθέσεις

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια, όπως αυτά προκύπτουν από το Άρθρο Β6.
 • Απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει, τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA.
 • Να είστε ταμειακά εντάξει μέλος του Συλλόγου μας ή άλλου ορειβατικού συλλόγου.

Δικαιολογητικά

Δήλωση συμμετοχής

Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του Συλλόγου κάθε Τετάρτη 19:00 με 21:00.