Πρόσκληση 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 09 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 εντός της πόλης της Κέρκυρας. Ο ακριβής χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί όταν βρεθεί κατάλληλα προσαρμοσμένος χώρος.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Εκλογή προεδρείου Συνέλευσης
  2. Έκθεση πεπραγμένων 2023.
  3. Οικονομικός απολογισμός 2023.
  4. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  5. Έγκριση προϋπολογισμού για το 2024.
  6. Λοιπές ανακοινώσεις

Υπενθυμίζουμε ότι στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη (Άρθρο 11(#2) & Άρθρο 17 παρ. 1).

Παρακαλούνται θερμά όσα μέλη επιθυμούν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους στο Σύλλογο μέχρι και το τρέχων έτος, μπορούν να το πράξουν στο γραφείο του Συλλόγου τις ώρες λειτουργίας του ή εναλλακτικά να επικοινωνήσουν με την Ταμία του Συλλόγου Κατερίνα Μαντζουρογιάννη στο 6977144216. Η εξόφληση της συνδρομής μέχρι και το τρέχων έτος πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μέρα πριν (27 Μαρτίου Φεβρουαρίου 2024) την δημοσίευση του καταλόγου μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση στις 09 Μαρτίου 2024 (Αρθρο 21 παρ. 1).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται όσα μέλη έχουν πληρώσει την συνδρομή τους μέχρι και το τρέχων έτος (Άρθρο 17 παρ. 2).

Παρακαλούνται όσα μέλη δεν λάβουν την πρόσκληση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο να στε´ιλουν στο poskerkyras@gmail.com ώστε μελλοντικά να λαμβάνουν σχετικές ανακοινώσεις.